Kontakt

Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o.

ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk


 

tel.: +48 58 552 12 83


fax +48 58 552 02 78


e-mail: biuro@doraco.pl

KRS: 0000007469


NIP: 584-020-15-88


REGON: 190555390 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy,

Kapitał Zakładowy: 511.820,00 PLN


Zostańmy w kontakcie!
Formularz kontaktowy