ESG (Environmental, Social, Governance)

Odpowiedzialne podejście do środowiska, społeczności oraz zarządzania pozwala nam budować lepszą przyszłość.

esg

We care about

Dbamy o work-life balance, by nasi współpracownicy 
czuli się dobrze zarówno w pracy jak i poza nią. 
Zachęcamy do aktywnego udziału w programach rozwojowych, które są szansą na zdobycie nowego doświadczenia.

Dowiedz się więcej

Wspieramy instytucje rozwijające kulturę i sztukę 
w regionie oraz działania na rzecz społeczności lokalnych. Szczególny nacisk kładziemy na inicjatywy skierowane 
do dzieci i młodzieży. Bierzemy udział w akcjach pomocowych na rzecz hospicjów, schronisk dla zwierząt,
a także w „Szlachetnej paczce”.

Dowiedz się więcej

Troszczymy się o naszą planetę i podejmujemy 
działania, które wspierają jej ochronę.

Dowiedz się więcej

We care about our people

Dobre samopoczucie pracowników

Akademia Zdrowia

W trosce o zdrowie naszych współpracowników stworzyliśmy program „Akademia Zdrowia DORACO”, który uczy dobrych nawyków żywieniowych, zachęca do aktywności fizycznych, a dzięki
grywalizacji - zacieśnia więzy w zespole.

 

 

Akademia Art of Life

Program prowadzony przez mentorów, którzy przybliżają uczestnikom zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, równowagi emocjonalnej 
i zdrowia.

Szkolenia i rozwój

Angażujemy się w rozwój naszych pracowników. 
Określiliśmy klarowne ścieżki i programy rozwoju, które umożliwią pracownikom zdobycie nowych umiejętności.

 

Wierzymy, że dzieląc się wiedzą, kształtujemy zarówno przyszłość naszą, jak i w pewnym sensie świata. 
Dlatego każdego roku DORACO otwiera swoje drzwi studentom, dając im możliwość uczestnictwa 
w szkoleniach i programach praktyk zawodowych.

 

Ponad połowa z uczestników decyduje się pozostać 
z nami na stałe, rozpoczynając tu swoją karierę zawodową.

Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo w pracy jest dla nas bardzo istotne.

 

Wysoki standard bezpieczeństwa jest częścią naszego wzajemnego zaufania. Chcemy razem wykonywać najlepszą możliwą pracę
i wracać bezpiecznie do naszych rodzin.

We care about our neighbourhood

Wybrane projekty i inicjatywy:

Renowacja Dworku Saltzmanna i Ogrodu DORACO

Iluminacje w Parku Oliwskim im. Mickiewicza

Ogród sensoryczny

Pomoc ukraińskim uchodźcom

We care about our planet

Szkolenia i rozwój

Troszczymy się o naszą planetę i podejmujemy działania, które wspierają jej ochronę:

 

Rok EKO

Dozowniki wody

Pływające bariery zanieczyszczeń

Światło LED w każdym biurze

Samochody hybrydowe i elektryczne

We inspire our partners

Vector

Angażujemy lokalne instytucje i tworzymy wspólne inicjatywy

Dostrzegamy ogromy potencjał drzemiący w młodych ludziach. W końcu są oni naszą przyszłością. Dzięki współpracy z Politechniką Gdańską 
możemy prowadzić dla nich wykłady, warsztaty i zapraszać na budowę. 
Sponsorujemy konkurs dydaktyczny Mechani-CUP, podczas którego studenci budownictwa na PFG rozwiązują zadania z zakresu mechaniki ogólnej
i mechaniki budowli. Zwycięzców zapraszamy na płatny staż.

 

Każdego roku przeprowadzamy inspirujący warsztat „Zbuduj z DORACO 
dach przyszłości”. Zwycięska drużyna również otrzymuje płatny staż i wsparcie merytoryczne od naszych profesjonalistów. Z kolei z fundacją „Inspirujące przykłady” organizujemy warsztaty dla uczniów pomorskich szkół średnich i pokazujemy im fascynujący świat branży budowlanej.

Wierzymy w siłę zespołu
Dołącz do nas!
Kariera