Wróć do wszystkich

To najważniejsza inwestycja PUM w Szczecinie. Powstanie supernowoczesny ośrodek kliniczno-dydaktyczno-badawczy

Data aktualności 29.08.2023

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał umowę na budowę obiektu dla przełomowej inwestycji kliniczno-dydaktyczno-badawczej. Nowoczesne i nieznajdujące odzwierciedlenia w regionie przedsięwzięcie zapewni komfortowe warunki do rozwoju specjalistycznych jednostek uczelni, znacząco wesprze jej zaplecze dydaktyczne oraz stworzy bazę dla zespołu poradni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM. Wszystko to podniesie jakość warunków kształcenia i prowadzonej działalności naukowej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, a także leczenia pacjentów.

W drodze przetargu publicznego najkorzystniejszą ofertę o wartości blisko 519,8 mln zł brutto złożyło konsorcjum, w skład którego wchodzi Korporacja Budowlana DORACO (lider)
i PORR (partner). Zgodnie z ustaleniami realizacja inwestycji zajmie 33 miesiące.

Wraz z podpisaniem umowy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczyna realizację kluczowej inwestycji, mającej na celu unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury uczelni. Obiekt wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu powstanie przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie naprzeciw szpitala klinicznego PUM SPSK-1. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i oddana do użytku w pierwszej połowie 2026 roku. Projekt architektoniczny inwestycji przygotowało Biuro Architektoniczne DEDECO.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał umowę na budowę obiektu dla przełomowej inwestycji kliniczno-dydaktyczno-badawczej. Nowoczesne i nieznajdujące odzwierciedlenia w regionie przedsięwzięcie zapewni komfortowe warunki do rozwoju specjalistycznych jednostek uczelni, znacząco wesprze jej zaplecze dydaktyczne oraz stworzy bazę dla zespołu poradni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM. Wszystko to podniesie jakość warunków kształcenia i prowadzonej działalności naukowej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, a także leczenia pacjentów.

W drodze przetargu publicznego najkorzystniejszą ofertę o wartości blisko 519,8 mln zł brutto złożyło konsorcjum, w skład którego wchodzi Korporacja Budowlana DORACO (lider)
i PORR (partner). Zgodnie z ustaleniami realizacja inwestycji zajmie 33 miesiące.

Wraz z podpisaniem umowy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczyna realizację kluczowej inwestycji, mającej na celu unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury uczelni. Obiekt wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu powstanie przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie naprzeciw szpitala klinicznego PUM SPSK-1. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i oddana do użytku w pierwszej połowie 2026 roku. Projekt architektoniczny inwestycji przygotowało Biuro Architektoniczne DEDECO.

- Jest to inwestycja o znaczeniu historycznym nie tylko dla uczelni, ale i całego regionu. Dziękuję wszystkim pracownikom PUM oraz Szpitala Klinicznego nr 1, którzy brali udział w pracach przygotowawczych i będą uczestniczyć w kolejnym etapie jej realizacji. Podpisanie umowy jest zwieńczeniem wielu naszych starań, także w zakresie zwiększenia środków finansowych na ten cel. Podziękowanie kieruję także do Rady Ministrów, która zwaloryzowała nasz Program Wieloletni. – mówi rektor PUM prof. Bogusław MachalińskiTen nowoczesny budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczy, stanowiący najważniejszy element Programu Wieloletniego, z pewnością stanie się wizytówką naszej uczelni. W obiekcie funkcjonować będzie szesnaście jednostek klinicznych i dydaktycznych, m.in. Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum. Znajdzie się tam 49 sal dydaktyczno-wykładowych, w tym aula na ponad 400 miejsc, a także laboratoria, poradnie dla pacjentów i garaż podziemny na ok. 600 miejsc parkingowych, dostępnych także dla pacjentów szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Tworzymy doskonałe warunki do kształcenia przyszłych medyków w różnych dziedzinach, a także bazę leczniczą dla pacjentów nie tylko ze Szczecina, ale z całej Polski – dodaje rektor Machaliński.

Konsorcjum w ramach kontraktu odpowiedzialne będzie za wykonanie dokumentacji projektowej i realizację budynku pn. Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W zakres zlecenia wejdzie m.in. przebudowa drogi w ciągu ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. J. Zimowskiego do ul. S. Klonowica, przebudowa infrastruktury kolidującej i budowa korytarza podziemnego. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprojektowanie części budynku, wraz ze zmianą części funkcji pomieszczeń oraz wybudowanie budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie około 49 tys. m², którą można porównać z powierzchnią ponad siedmiu boisk piłkarskich.

- Po realizacji Stadionu Pogoni, to kolejne wymagające i ciekawe przedsięwzięcie w Szczecinie.. . W jego realizacji będziemy mogli wykorzystać, wspólnie z naszym partnerem, nasze szerokie kompetencje i doświadczenie przy budowie dużych, kubaturowych i wielofunkcyjnych obiektów. O skali zlecenia może świadczyć konieczność dokonania około 51 km odwiertów pod gruntowe pompy ciepła. Stanowić to będzie jedną z największych łącznych długości odwiertów wykonanych w Polsce. Wyzwaniem technicznym i organizacyjnym będzie z kolei wykonanie korytarza podziemnego pod ulicą Unii Lubelskiej, łączącego nowopowstały budynek z istniejącym budynkiem szpitala SPSK-1 PUM. W ramach inwestycji jesteśmy zobowiązani również do opracowania cyfrowego Modelu Obiektu Budowlanego powykonawczego, służącego w przyszłości do zarządzania zrealizowanym obiektem i optymalizacji ponoszonych kosztów – powiedziała prezes zarządu Korporacji Budowlanej DORACO, Andżelika Cieślowska

- Wspólnie z naszym partnerem przystępujemy do nowego zadania z pełnym zaangażowaniem naszych zasobów i kompetencji. Ze strony PORR jest to doświadczenie w realizacji wielu dużych i skomplikowanych inwestycji, takich jak m.in. nowa siedziba szpitala uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, czy Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mogli współtworzyć przestrzeń do rozwoju polskiej medycyny – powiedział Piotr Kledzik, prezes zarządu PORR S.A.

Inne aktualności