Wróć do wszystkich realizacji

Modernizacja Kanału Węgorzewskiego 

Kategoria
Inwestycje hydrotechniczne
Inwestycje hydrotechniczne
Data realizacji:
2023
Miasto:
Pisz- Węgorzewo
Inwestor:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie   

Projekt: „Modernizacja Kanału Węgorzewskiego” jest elementem składowym przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin. 

 

Kanał Węgorzewski jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz – Węgorzewo w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Jego długość to 920 m. 

 
Zadanie polegało na przebudowaniu umocnień Kanału Węgorzewskiego w celu przywrócenia odpowiednich parametrów technicznych, niezbędnych głębokości nawigacyjnych oraz drożności Kanału Węgorzewskiego. Przedsięwzięcie ma także na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi oraz zabezpieczenie brzegów Kanału przed rozmywaniem falami powstałymi na skutek przepływu jednostek pływających. 

 

Przeprowadzone prace:

  • Rozbiórka zniszczonych umocnień brzegowych i wykonanie nowego umocnienia brzegów kanału.
  • Oczyszczenie i udrożnienie koryta.
  • Prace czerpalne wykonane do głębokości 1,6 m. 
  • Oznakowanie szlaku żeglownego. 
     

Finansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 

Więcej realizacji w kategorii Inwestycje hydrotechniczne
Przejdź do wszystkich realizacji